מדיניות פרטיות

א.    הקדמה

לנו ב-Webguys הפרטיות של מבקרי האתר חשובה מאוד ואנו מחויבים לשמור עליה.
מדיניות זו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאי מדיניות זו בעת ביקור באתר מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל ביקור באתר.

ב.    איסוף נתונים אישיים


ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו ויעשה בהם שימוש:

 

 • מידע על המכשיר ממנו גלשתם לאתר, כתובת IP, מיקום גיאוגרפי, סוג דפדפן וגרסה, מערכת הפעלה ועוד.
 • מידע על ביקור בעמודים, שימוש באתר, מקור הפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים ומעבר בין עמודים באתר.
 • דואר אלקטרוני המוזן בטפסי יצירת הקשר.
 • מידע המוזן בטפסי האיפיון.
 • כל מידע שמוזן בשימוש בשירותים באתר (עשוי להתעדכן מעת לעת).
 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר, לרבות תיעוד של זמן הביקור, מספר פעמים וכדומה.
 • מידע שנכלל בהודעות אשר נשלחות באמצעות האתר.

 

ג.    שימוש בפרטים אישיים

בפרטים האישיים אשר נמסרו דרך האתר ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים רלוונטיים באתר.
ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 

 • ניהול העסק והאתר שלנו
 • התאמה אישית של האתר עבורכם
 • לאפשר או למנוע שימוש במאפיינים באתר
 • אספקת שירותים שנרכשו דרך האתר
 • שליחת הצהרות, חשבוניות וקבלות, תזכורות תשלום ואיסוף תשלומים מכם
 • שליחת הודעות מסחריות שאינן שיווקיות
 • שליחת התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי.
 • שליחת ניוזלטר בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת. (ניתן לבקש הסברה מרשימת התפוצה בכל עת).
 • שליחת מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו ועסקים של חברות צד ג' שנבחרו בקפידה שלאחר בדיקתנו, יהיו רלוונטיות עבורכם, בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת סמס ו/או הודעת ווצאפ. ניתן ליידע אותנו במידה ואינכם מעוניניים במסרים שיווקיים.
 • טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם וקשורות לאתר.
 • שמירה על אבטחת האתר ומניעת הונאה.
 • אימות תנאי שירות המכתיבות את אופן השימוש באתר.
 • שימושים אחרים.

 

במידה וימסר מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.
אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג' שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו או של כל צד ג' אחר (למעט על פי צו משפטי או דרישת משטרה).


ד.    חשיפת פרטים אישיים

אנו עשויים למסור את פרטיכם האישיים לכל אחד מהעבודים, מנהלים, מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים או קבלני משנה, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינוית במדיניות זו.
אנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:
לפי מה שנדרש על פי חוק.
בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי.
על מנת לבסס, להפעיל או להגן על זכויותנו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).
לרוכש (או רוכש פוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנו רוכשים (או שוקלים לרכוש).
ולכל אדם שאנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבין דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר להניח לדעתנו שאותו בין דין או רשות יורה על מסירת פרטים אישיים אלו.
למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את פרטיכם האישיים לצד ג'.
אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות במדיניות זו.

 

ה.    שמירת פרטים אישיים

סעיף ב' מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו אשר מתוכננים לעזור ולהבטיח שאנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
פרטים אישיים שאנו מעבדים עבור כל מטרה אחרת או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלו.

 

ו.    אבטחת הפרטים האישיים שלכם

אנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האובדן, השימוש לרעה או שינוי הפרטים האישיים שלכם.
כלל הפרטים האישיים מאוחסנים בשרתים מאובטחים (מוגנים בסיסמה ובחומת אש).
כל ההעברות הכספיות הממחושבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
אתם מכירים בכך שהשידור של מידע ברשת האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו ואנחנו לא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
אתם אחראים על שמירת הסיסמה בה אתם משתמשים לשימוש בשירותים ספציפיים באתר כחסויה ולא נבקש מכם את סיסמתכם למעט בעת התחברות לשירותים ו/או אימות פעולות נוספות.

 

תיקונים

אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת ללא הודעה מראש. עליכם לבדוק מעת לעת את עמוד זה על מנת שאתם מבינים את השינויים שנעשו במדיניות זו. עם זאת, אנו עשויים להודיע על שינויים במדיניות זו בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת.

 

זכויות

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם. אספקת פרטים אלו תהיה כפופה לתנאים הבאים:
אספקת ראיות הולמות עבור הזהות שלכם כגון:

 

 • תעודת זהות
 • רשיון עסק
 • העתק חשבונית ו/או קבלה עם כתובת נוכחית ופרטי העסק/ לקוח.
 • אמצעים נוספים על פי צורך

 

אנו עשויים לסרב למסור פרטיים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.
אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצרכי שיווק.
בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
אתרים צד ג'.
האתר שלנו עשוי לכלול קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג'.

 

עדכון מידע

אנא הודיעו לנו במידה ויש צורך לתקן או לעדכן פרטים אישיים שאנו מחזיקים עליכם.

 

עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. {בחרו בניסוח המדויק אנחנו משתמשים רק בעוגיות פעולה / רק בעוגיות עיקשות / גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.
השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:


אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.


רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”


לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:


בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );
בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

 

קרדיט:

מסמך זה נוצר בעזרת תבנית של SEQ Legal (seqlegal.com) ושונתה על ידי Webguys.co.il.